Regulamin - Exim - Okna i Drzwi PCV

Przejdź do treści
REGULAMIN
Sklepu Internetowego exim.com.pl

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin sklepu internetowego exim.com.pl określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę EXIM Wołodko Emil z siedzibą w Parczewie (21-200) przy ul. Włodawskiej 6,
numer NIP: 5391387074, numer REGON: 060554074.
2. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres biuro@exim.com.pl lub pod numerem telefonu + 48 889 444 889
3. Rachunek bankowy : PKOBP 18 1020 3206 0000 8402 0114 5713

§2
Zamówienie towaru
1. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila
2. Cena produktów podana jest w polskich złotych wraz z podatkiem VAT.
3. Klient składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty w formie dostępnej w sklepie internetowym
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu wyczerpania się zapasów magazynowych o czym niezwłocznie poinformuje kupującego.

§3
Dostawa towaru
1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia w zależności od lokalizacji.
2. W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia ulegnie przedłużeniu Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym Klienta wskazując nowy termin dostawy.
3. Wraz z towarem Klient otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę.
4. Towar dostarczany jest bezpośrednio z naszego magazynu pod adres wskazany przez klienta.

§4
Postępowanie reklamacyjne
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu, np. paragon fiskalny , faktura, potwierdzenie przelewu.
2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować pod adres : Exim, Włodawska 6, 21-200 Parczew
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego powiadomi Klienta o sposobie jego rozpatrzenia.
4. Sprzedawca ponosi koszty związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

§5
Odstąpienie od umowy
1.Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty związane ztransportem towaru.
2. Zwrotu należy dokonać na adres siedziby firmy.

§6
Polityka prywatności
1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Dotyczy to imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu oraz wszystkich powiązanych informacji, które otrzymujemy podczas składania zamówienia lub zakładania konta klienta
1. Administratorem danych osobowych jest firma Exim. Zapewnia, że zawsze postępuje zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych oraz informuje, w jaki sposób gromadzi i wykorzystuje zdobyte dane osobowe.
2. W celu wykonania zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, e-mail, telefon dane te są niezbędne w celu dokonania zakupów.
3. Podczas wizyty w Serwisie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyt Klientów  takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
4. Dane zbierane podczas realizacji zamówienia będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia dostawy zamawianych towarów, w celach księgowych, w celu komunikacji z Klientem oraz w celu otrzymywania ofert handlowych od Sprzedawcy jeśli Klient wyrazi na to zgodę – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (tzw. RODO).
5. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia lub usunięcia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie Sprzedawcy bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@exim.com.pl

ul. Włodawska 6,  21-200 Parczew     Tel:  889-444-889

Wróć do spisu treści